Tầm nhìn

Lancs Retails – Lựa chọn số một của mọi gia đình và doanh nghiệp về giải giáp mạng và an toàn thông tin

Sứ mệnh

Vì một môi trường mạng lành mạnh và an toàn cho xã hội – Đem lại những giá trị tốt nhất cho cộng đồng, đối tác và các bên có liên quan.

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm – Trung thực – Cùng phát triển

Ông Trịnh Thanh Bình

Tổng Giám đốc Lancs Retails

 • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Kiểm toán viên nội bộ công chứng (CIA) Có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, kiểm toán nội bộ
 • Nguyên Phó tổng giám đốc.
 • Trưởng ban kiểm soát ngân hàng VIB
 • Phó hiệu trưởng, Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh Doanh, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Ông Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lancs Retails

 • Quản trị, điều hành nhiều dự án trọng điểm Quốc gia 
 • Thạc sĩ Điện tử; 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh mạng, Nhúng và FPGA
 • Chuyên gia các giải pháp hạ tầng chuyển đổi số 
 • 02 sáng chế độc quyền: Shared Memory, Zero Trust

Ông Nguyễn Quốc Việt

Phó Tổng Giám đốc Lancs Retails

 • Thạc sỹ Khoa học kinh tế, Giảng viên đại học.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Tài chính ngân hàng; Tư vấn quản trị doanh nghiệp; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Logicstic; Kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 • Đã có nhiều thành công trong vị trí cán bộ quản lý điều hành trung và cao cấp tại các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

“Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và Xã hội số”

Nền móng số 05:

An toàn thông tin và an ninh mạng

Chúng tôi phát triển năng lực quản lý các nền tảng số, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, tạo niềm tin mạnh mẽ. Điểm đột phá là phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản tới người dân và doanh nghiệp. 

Nền móng số 06:

Nhân lực số

Tập trung phát triển nhân lực công nghệ số đáp ứng kỹ năng mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kiến trúc hệ thống, kỹ nghệ phần mềm, thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng, an toàn thông tin mạng.

07 Hoạt động bảo vệ an ninh mạng

Hoạt động số 07

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Hoạt động số 04

Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng

Đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân, bảo mật cho thiết bị trên không gian mạng