HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG APP LINKSAFE AGENT

– Bước 1: Tìm và tải ứng dụng “LINKSAFE AGENT” trên  App Store hoặc CH Play.                                                                                                                                               

– Bước 2: Mở LINKSAFE HOME trên máy của người quản trị và tạo mã QR: 

Từ giao diện Trang chủ : Chọn Quản lýThiết bị AgentTạo thiết bị mới → Nhập trường Tên thiết bị mới và chọn Người dùng → Nhấn Xác nhận để tạo mã QR: 

– Bước 3: Người quản trị truy cập vào ứng dụng “LINKSAFE AGENT” trên điện thoại của người dùng đã được cài Agent:

  • Nhấn để quét mã QR trên App LINKSAFE HOME của người quản trị.Sau đó giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây. Chọn OK:
  • Tiếp đó chọn “Change to Luôn cho phép” :
  • Giao diện App Agent khi đã kết nối thành công:

  • Trên ứng dụng LINKSAFE HOME của người quản trị, giao diện hiển thị vị trí của Agent tại các thời điểm khác nhau: 
  • Lưu ý: Sau khi quét mã QR kết nối hai thiết bị, cần thoát ứng dụng LINKSAFE HOME và vào lại để ứng dụng cập nhật lại vị trí của thiết bị cái Agent
  • Chọn để xem lịch sử truy cập của thiết bị cài Agent
  • Chọn để sửa tên thiết bị đang theo dõi
  • Ghi Chú: Khi thiết bị cài Agent bị ngắt kết nối,muốn kết nối lại Agent người quản trị Admin chỉ cần: 
  • Truy cập lại vào App LinkSafe Agent( trên thiết bị cài Agent) và chọn vào nút nhấn