HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH THIẾT BỊ WIFI 6-AX3000

PHẦN 1: CÀI ĐẶT THIẾT BỊ LINKSAFE WIFI 6 – AX3000.

Bước 1: Cài đặt thiết bị

  1. Cắm nguồn điện 220V:
  1. Kết nối LINKSAFE WiFi AX3000 với Modem nhà mạng
  1. Trạng thái kết nối thành công : Đèn tín hiệu từ màu

đỏ chuyển sang màu xanh lá.

Bước 2: Kết nối mạng

Mở phần cài đặt WiFi trên điện thoại của Admin và dò tìm thiết bị LINKSAFE WiFi 6 – AX3000:

Tên WiFi mặc định: LANCSNET_VN

+ Mật khẩu WiFi mặc định: 12345678

Bước 3: Kết nối ứng dụng “LINKSAFE HOME” với thiết bị

LINKSAFE WiFi AX3000:

– Tại giao diện Trang chủ: Chọn 

Quét QR dưới mặt đáy thiết bị để tự động điền Serial và Mã thiết bị như hình dưới

-> Nhập Tên thiết bị (nếu cần)

-> Nhấn Xác nhận.

PHẦN 2: ĐỔI MẬT KHẨU WIFI

Từ giao diện Trang chủ:

  Chọn

Tên thiết bị cần thao tác

-> Mạng không dây

-> Điền Mật khẩu WiFi

(tối thiểu 8 kí tự)

-> Xác nhận

PHẦN 3: THIẾT LẬP MẠNG MESH WIFI KHÔNG DÂY

Lưu ý: Trường hợp sử dụng từ 2 thiết bị LINKSAFE

WiFi AX3000 trở lên.

  • Quét mã QR để xem Chi tiết cấu hình tính năng Mesh.
  • Xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng ứng dụng LINKSAFE HOMELiên hệ Hỗ trợ kỹ thuật:

Xin chúc mừng Quý khách đã lắp đặt thành công thiết bị LINKSAFE WiFi  6 – AX3000 và sử dụng Internet an toàn.